Čistilne naprave in greznice

Greznice za zbiranje odplak z možnostjo nadgradnje

Greznice za zbiranje bioloških odplak v naši ponudbi so zbiralne – brez pretoka oz s pripravljenimi dotoki oz iztoki. Dvoprekatne ali tri prekatne greznice imajo možnost nadaljnjega čiščenja odpadne tekočine z vgradnjo čistilne naprave. Cenik vseh modelov je izredno konkurenčen, prav tako pa ustrezajo tudi vsem zahtevam in pogojem za pridobitev Eko subvencije s katero si boste lahko zmanjšali strošek investicije. V primeru da zbiralne posode ne potrebujete več, je zelo uporabna kot cisterna za vodo. Rezervni deli, kot so: prezračevalni elementi, difuzorji, kompresorji in linearni kompresorji, ki so v naši ponudbi, bodo v kombinaciji z odličnimi ekološkimi zbiralniki in SBR sistemom poskrbeli za vašo varno in brezskrbno prihodnost.

Čistilne naprave do 50 PE

Naše napredne biološke čistilne naprave – odlikuje jih visoka učinkovitost čiščenja, najnižji obratovalni stroški, zanesljivost in zaupanje. Dolgoročno najboljše naprave – IZKORISTITE SUBVENCIJE!

Biološke greznice

Greznica je namenjena za zbiranje fekalne oziroma odpadne vode pri stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo. Ločimo jih na zbiralne (brez prekatov) – brez iztoka, dvoprekatne in tri prekatne z pripravljenimi vtoki in/ali iztoki.

Oljni in maščobni lovilci

Lovilce olj EKOoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice.
Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora.

Rezervni deli

Prezračevalni elementi, difuzorji, kompresorji in linearni kompresorji.