Čistilne naprave in greznice

Biološke čistilne naprave, delujejo na osnovi aktivnega mulja

Pri izbiri čistilne naprave je potrebno upoštevati več nasvetov; Velikost izberete glede na število stalno živečih oseb v objektu, mesto postavitve do 15 m z možnostjo iztoka očiščene vode, reaktor čistilne naprave mora biti kompakten, stabilen, naboljše, da je narejen iz enega kosa- 100 % vodotesnost s  povoznostjo do 1500 kg brez betoniranja. Da ni električnih komponent v sami posodi, čiščenje odpadne vode z visoko učinkovitostjo do 99 %  , dolga garancija do 50 let pomeni večjo varnost nakupa, subvencioniranje s strani države.  Ugodno ceno, glede na kvaliteto. Vse te karateristike imajo naše čistilne naprave , ki delujejo po SBR tehnologiji MIKRO SOLIDO,    najbolj prodajana ali pretočne čistilne naprave.

Čistilne naprave , ki delujejo po inovativni SBR mikro tehnologiji  in so v uporabl že 25 let. Obdelava odpadne vode poteka le v eni komori, s 24 urnim ciklom čiščenja zagotovi visoko do 99 % učinkovitost čiščenja. Naprava deluje preprosto, zanesljivo, brez vonja , ker odpadno vodo takoj aktivira s kisikom, ko priteče v reaktor posode. Nekatere druge  naprave, ki delujejo po sbr tehnologiji imajo dva prekata, razlika je ta, da se pri teh uporablja prvi prekat kod usedalnik.

Pretočne čistilne naprave , za svoje delovanje uporabljajo več prekatov, sloni na obdelavi odpadne voden z pomočjo raspršene biomase. Za te naprave je značilno manjši volumen delovanja. Tehnologija sestavlja več postopkov. Odpadna voda priteče v prvo komoro, kjer se vrši mehanjska razgradnja in kjer se razgrajuje dušik. V drugem prekatu poteka biološka razgradnja , in iz tretjega umirjevalnega prekata očiščena voda gravitacijsko izteka v ponikalnico ali vodotoke..

Greznice za zbiranje bioloških odplak v naši ponudbi so zbiralne – brez pretoka oz s pripravljenimi dotoki oz iztoki. Dvoprekatne ali tri prekatne greznice imajo možnost nadaljnjega čiščenja odpadne tekočine z vgradnjo čistilnega modula, kar greznico spremeni v čistilno naprave- s certifikati. Cenik vseh modelov je izredno konkurenčen, prav tako pa ustrezajo tudi vsem zahtevam in pogojem za pridobitev Eko subvencije s katero si boste lahko zmanjšali strošek investicije. V primeru da zbiralne posode ne potrebujete več, je zelo uporabna kot cisterna za vodo. Rezervni deli, kot so: prezračevalni elementi, difuzorji, kompresorji in linearni kompresorji, ki so v naši ponudbi, bodo v kombinaciji z odličnimi ekološkimi zbiralniki in SBR sistemom poskrbeli za vašo varno in brezskrbno prihodnost.

Pri zagonu čistilnih naprav uporabimo biološki encimski pripravek BIOENCIM , za hitrejšo  polno delovanje  čistilne naprave

 

Čistilne naprave do 50 PE

Naše napredne biološke čistilne naprave – odlikuje jih visoka učinkovitost čiščenja, najnižji obratovalni stroški, zanesljivost in zaupanje. Dolgoročno najboljše naprave – IZKORISTITE SUBVENCIJE!

Biološke greznice

Greznica je namenjena za zbiranje fekalne oziroma odpadne vode pri stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo. Ločimo jih na zbiralne (brez prekatov) – brez iztoka, dvoprekatne in tri prekatne z pripravljenimi vtoki in/ali iztoki.

Oljni in maščobni lovilci

Lovilce olj EKOoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice.
Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora.

Rezervni deli

Prezračevalni elementi, difuzorji, kompresorji in linearni kompresorji.