Čistilne naprave in greznice

Čistilne naprave do 50 PE

Naše napredne biološke čistilne naprave – odlikuje jih visoka učinkovitost čiščenja, najnižji obratovalni stroški, zanesljivost in zaupanje. Dolgoročno najboljše naprave – IZKORISTITE SUBVENCIJE!

Biološke greznice

Greznica je namenjena za zbiranje fekalne oziroma odpadne vode pri stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo. Ločimo jih na zbiralne (brez prekatov) – brez iztoka, dvoprekatne in tri prekatne z pripravljenimi vtoki in/ali iztoki.

Oljni in maščobni lovilci

Lovilce olj EKOoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice.
Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora.

Rezervni deli

Prezračevalni elementi, difuzorji, kompresorji in linearni kompresorji.