Tri prekatne pokončne

TRIPREKATNE BIOLOŠKE GREZNICE – PO CERTIFIKATU 12566-1

Greznica je posoda , ki se uporablja kot prvo stopnjo čiščenja odplak, in kot samostojna naprava za standardno , neredno biološko obremenitev s končno obdelavo odpadne vode, v drugi fazi čiščenja npr.

s peskolovni-peščeni  filter  ali zemljin filter- rastlinska čistilna naprava.

 

OPIS

SEPTIK je sestavljen iz ene kompaktne poli propilenske plošče , vodotesno  plastične posode, ki jo razdelimo na tri komore. V prvem prekatu  pride do usedanja  grobih delcev in sedimentacije biološkega blata. V drugi in tretji komori se voda bistri in odteka v  odtočni cevi, voda je  predhodno prečiščena, ni pa biološko čista, odpadna voda se umakne iz septičnega rezervoarja, na biofilter ali v ponikalnico, pri majhnih obremenitvah.

 

VGRADNJA

Biološka greznica  je običajno postavljena pod terenom. Konstrukcija SEPTIK je zasnovana kot samonosna. Lahko je greznica  vgrajena na območjih brez visoke ravni podtalnice nameščena le na pripravljeno utrjeno podlago in zasuta z gramozom. Zasip  se izvede, ko je greznica napolnjena z vodo .V primeru podzemne vode mora biti po posvetovanju s proizvajalcem še dodatno statično zavarovana greznica.

 

ESKLJUZIVNO

Sestavljena je iz povezovalnih prelivnih sifonov z dovodnimi in izhodnimi cevmi. Proizvajalec nudi garancijske in servisne  storitve. Dodamo biološki aktivator za greznice , za obdobje enega leta.

 

ZAHTEVE ZA DELOVANJE

Biološka greznica temelji le na vizualnem pregledu postopka čiščenja in ne zahteva stalne strokovne službe. Odstranjevanje stabiliziranega blata je možno z vključitvijo v kompost ali z odvozom komunalnega  podjetja, ki je pooblaščena za to.

  

BIOLOŠKE GREZNICE , TRI KOMORNE , VSTOPNA ODPRTINA JE FI  600 MM

SEPTIK 1-3 PE

 (1-3 osebe), trije komori, dimenzija: pr. 1450 x 1500 (+300) mm višina, prostornina 2,4 m3,

SEPTIK 4-5 PE

(4-5 oseb), trije komori, velikost: pr. 1850 x 1500 (+300) mm višina, volumen 4 m3,

SEPTIK 6-8 PE

(6-8 oseb), trije komori, velikost: pr. 2000 x 2000 (+300) mm višina, volumen 6,2 m3,

SEPTIK 9-12 PE

 (9-12 oseb), trije komore, dimenzija: pr. 2300 x 2250 (+300) mm višina, volumen 9,3 m3

 

Lastnosti

 • enostavna namestitev
 • brez potrebe po električni energiji
 • brez dodajanja kemikalij
 • 3 komore
 • ni potrebno betoniranje
 • 100 % vodo tesno
 • lahek
 • brez težke gradbene mehanizacije
 • Zasnova samonosno zasnovo
 • dolga življenska doba
 • Certificiran proizvod (TZÚS Praha)

Montaža

Greznice so običajno postavljene pod zemljo . Zasnova greznice je samonosna . Zato je greznice na območjih brez visokih vodostajih nameščena le na pripravljeno betonsko podlago Zasip se dogaja med polnjenjem greznico s čisto vodo .

V primeru podtalnice je potrebno betonirati stene greznice do višine podtalnice.

Peščeni filter je namenjen je za sekundarno čiščenje odpadne vode, ki služi kod druga stopnja čiščenja pri tri prekatnih greznicah ali čistilnih napravah. Filter združuje filtriranje in biološki proces čiščenja s pomočjo bio organizmov.
Naprava je postavljena za čistilno napravo ali greznico v zemljo in mora biti pokrita z 30-50 cm plastjo zemlje. Njena velikost je odvisna od števila uporabnikov (oseb).

Opis

Peščeni filter kvadratna , vodo tesna posoda iz poli propilenskih plošč z vgrajenim dotokom in odtokom z prezračevalno in vzorčno komoro.
Napolnjen rezervar zajema gramoz od 10-30mm in filtrirno plast 2-8 mm (kremenčev pesek). Zgornja plast v filtrirni posodi se loči od zemlje z geo tekstilom.

​IZDELANO IN PREIZKUŠENO V SKLADU Z SIST EN 12566-1

Biološke triprekatne greznice 

so izdelane v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (greznice) in nadgrajene z biofiltrom – prefabriciranimi elementi za izdelavo infiltracijskega polja po stanardu SIST-TP CEN/TR  12566-2 (infiltracijska polja) imajo za ta namen ustrezen certifikat. Namenjene so čiščenju odpadne vode na mestih, kjer priključitev na obstoječ kanalizacijski vod ni mogoča. Uporabne so zlasti za čiščenje odapadne vode iz objektov, ki niso stalno naseljeni (vikend hiše, rekreacijski objekti itd.).

 

APLIKACIJSKI
FILTER ZA PESEK je namenjen čiščenju odpadne vode in služi kot 2. stopnja čiščenja za greznico ali čistilno napravo. Filter združuje postopek filtracije s postopkom biološke obdelave z uporabo sedeče biomase. Naprava je vgrajena pod zemljo. FILTRI ZA PESEK se izdelujejo v štirih izvedbah, pri čemer je izbira ustrezne velikosti filtra odvisna od števila povezanih prebivalcev (EO).

OPIS
FILTER ZA PESEK je kvadratna posoda iz strukturnih polipropilenskih plošč z integriranim sistemom za razdeljevanje in odvajanje iz perforiranih cevi. Polnjenje rezervoarja je sestavljeno iz gramozne frakcije 16 – 32 mm in rečne gramozne frakcije 2 – 6 mm. Rezervoar je sestavljen iz dna, stranskih in sprednjih sten. Strop rezervoarja za plastični filter je opremljen z geotekstilom za ločevanje peska in nasipne zemlje.

NAMESTITEV
Plastični rezervoar SAND FILTER je namenjen vgradnji pod nivo tal v pripravljenem izkopu. Na dnu izkopa je bila betonska plošča debeline cca. 100 – 150 mm ali pa je samo gramozno dno poravnano s finim peskom, tako da se pri namestitvi plastičnega rezervoarja peščenega filtra plastična plošča na dnu rezervoarja ne poškoduje. Zasnova temeljne betonske ali peščene plošče mora biti brez izboklin, v vodoravni ravnini in v pravi globini temelja po STP in je nujen pogoj za pravilno namestitev in zagon peskanega filtra. Po namestitvi rezervoarja na temeljni beton ali peščeno ploščo je mogoče priključiti gravitacijsko kanalizacijo. Pri priključitvi gravitacijske kanalizacije je treba paziti na koaksialnost cevi in ​​priključne vtičnice. Po priključitvi kanalizacijske cevi je treba zagotoviti potrebno ojačitev povezovalne cevi z zunanje strani korita, tako da tako da se vrat med nadaljnjim zasipanjem in usedanjem materiala za zasipanje ne razbije iz ohišja. Ohišje filtra je zasnovano za brušenje. Zasip poteka med hkratnim polnjenjem rezervoarja z gramoznim polnilom, tako da se stene rezervoarja zaradi različnih višin zasipa in filtrirne plasti ne deformirajo. Po polnjenju zunanjih sten rezervoarja za filter hkrati s polnjenjem FILTA ZA PESEK je filter prekrit z geotekstilom in nato zasut z zemljo do zahtevane višine.

Naročanjem
Sestoji pri povezovanju peščenim filtrom na vstopnih in izstopnih cevi. Proizvajalec zagotavlja garancijske in pogarancijske storitve. DELOVNE

ZAHTEVE Delovanje
FILTA ZA PESEK je sestavljeno samo iz vizualnega pregleda postopka čiščenja in ne zahteva stalne strokovne službe. Če kakovost vode, ki odteka iz FILTA ZA PESEK, ni več zadostna, je treba zamenjati vložek SAND FILTER.

 

CENE

V ceno je vključen peščeni filter z geotekstilom. V ceno ni vključeno polnjenje.

 • FILTER 1-3 EO  (1-3 osebe), velikost: 2000 x 1000 x 1000 mm – 
 • FILTER 4-5 EO  (4-5 oseb), velikost: 3200 x 1500 x 1000 mm –  
 • FILTER 6-8 EO  (6-8 oseb), velikost: 3900 x 2000 x 1000 mm –  
 • FILTER 9-12 EO  (9-12 oseb), velikost: 5800 x 2000 x 1000 mm –  
 • FILTER 13-16 EO  (13-16 oseb), velikost: 6400 x 2400 x 1000 mm –  
 • FILTER 17-20 EO  (17-20 oseb), velikost: 8000 x 2400 x 1000 mm –