Biološke greznice

Tri prekatne pokončne

Greznica služi kot prvi fazi čiščenja odpadnih vod , kot samostojna naprava v standardnem biološkega obremenitvi z možnostjo nadaljnjega čiščenja odpadne vode na drugi stopnji čiščenja s peščenim filtrom ali rastlinsko čistilno napravo.

Dvo ali tri prekatne ležeče

Greznica je kompletno pred pripravljena in opremljena z vtokom in iztokom. V samem rezervoarju je že vse pred pripravljeno za kasnejšo predelavo v čistilno napravo SBR.

Peščeni filter

Peščeni filter je namenjen je za sekundarno čiščenje odpadne vode, ki služi kod druga stopnja čiščenja pri tri prekatnih greznicah ali čistilnih napravah.
Filter združuje filtriranje in biološki proces čiščenja s pomočjo bio organizmov.