Oljni in maščobni lovilci

Oljni gravitacijski lovilci 

z usedalnikom ali brez

Eparator za lahke tekočine je posebej namenjen za separacijo naftnih derivatov, ki imajo gostoto 0,95 kg / m3. To je npr. Na dizelsko gorivo, olje, bencin itd opreme, ki se uporablja za deževnico in odpadne vode onesnažene z nafto snovi, npr.

Maščobni lovilci

Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd.