Voda in vrt

Jašek za vodo naj bo na dostopnem mestu

Jašek za vodo je pomemben prostor tako za prečrpalni kot tudi merilni sistem, filtre in peskolov za žleb, saj so to ključni sklopi za regulacijo in nadzor. Merilni prostor je namenjen vgradnji višinomera za odčitavanje. Le ta se naj vgradi na dostopno površino tako, da je dostopen serviserjem in odčitovalcem. Je brez dna, kar omogoča prehod toplote pod termoizolacijski pokrov, kjer akumulira toploto in tako varuje instalacijo pred zamrznitvijo. Prečrpalni prostor je nameščen pod zemljo in je namenjen nivojskemu izenačevanju višinskih razlik z reguliranjem preko sekalne črpalke za vodo s plovcem v posodo. Ima vgrajen nepovratni ventil in ventil za primer servisa ter PPR plastične cevi.

Peskolovi s pralnim filtrom

Peskolov ima dvojno funkcijo v prvem prekatu zadrži vse večje smeti (listje, pesek..) v drugem prekatu gre čez filter ta pa zadrži prah (cvetni prah, saje…).

Filtri za uporabo deževnice

Mehansko čiščenje deževnice pred vstopom vode v rezervoar. Najboljša izbira! Vgradnja pred zbiralnikom ali v grlo zbiralnika vode.

Črpalna tehnika – hidroforji

Kvalitetne avtomatske potopne črpalke,  hišne postaje, hidroforji, globinske črpalke, najboljše sekalne pumpe na trgu.

Zalivalni sistem in uporaba vode

Cevni komplet za razvod vode po celotni parceli s priključnimi dozami.

Višinomer za vodo

Pnevmatski višinomer kaže nivo vode v zbiralniku.

Vodomerni jaški

Vodomerni termo jašek je namenjen za vgradnjo v proste površine,
zelenice ali v povozne površine.

Prečrpalni jaški za odpadne vode

Namenjen za izanačevanje višinskih razlik in je namenjen prečrpavanju odpadne vode.
Najboljše sekaljne pumpe.

Filtri in oprema za ribnike

Ima 6 prekatov za postopno filtriranje od mehanskega k biološkemu. Pretočna oblika zagotavlja zadržanje izjemno velike količine umazanije – BREZ ZAMAŠITVE!

Ponikalna polja

V podjetju smo posebej za namene zavarovanja gradbenih objektov in vodnih virov razvili ponikovalna polja AQUAway,
ki se odlikujejo z inovativnim in naprednim sistemom za pravilno odvajanje odvečnih meteornih voda.

Filtriranje in UV dezinfekcija deževnice

Če je deževnica, zajetje ali studenec edini vir vode ter želite čisto in mikrobiološko varno pitno vodo, priporočamo vgradnjo kombiniranega filtrirnega in ultravijoličnega (UV) dezinfekcijskega sistema. Kompakten sistem filtracije in UV-dezinfekcije vode zagotavlja čisto in mikrobiološko varno pitno vodo. Plod raziskav in razvoja na področju kompaktnih sistemov za filtriranje in UV-dezinfekcijo vode za stanovanjske objekte, vikende, planinske koče