Voda in vrt

Jašek za vodo naj bo na dostopnem mestu

Jašek za vodo je pomemben prostor tako za prečrpalni kot tudi merilni sistem, filtre in peskolov za žleb, saj so to ključni sklopi za regulacijo in nadzor. Merilni prostor je namenjen vgradnji višinomera za odčitavanje. Le ta se naj vgradi na dostopno površino tako, da je dostopen serviserjem in odčitovalcem. Je brez dna, kar omogoča prehod toplote pod termoizolacijski pokrov, kjer akumulira toploto in tako varuje instalacijo pred zamrznitvijo. Prečrpalni prostor je nameščen pod zemljo in je namenjen nivojskemu izenačevanju višinskih razlik z reguliranjem preko sekalne črpalke za vodo s plovcem v posodo. Ima vgrajen nepovratni ventil in ventil za primer servisa ter PPR plastične cevi.

Filtri za uporabo deževnice – mehansko čiščenje

Mehansko čiščenje deževnice pred vstopom vode v rezervoar. Najboljša izbira! Vgradnja pred zbiralnikom ali v grlo zbiralnika vode.

Črpalna tehnika – hidroforji, potopne črpalke

Kvalitetne avtomatske potopne črpalke, hišne postaje, hidroforji, globinske črpalke, najboljše sekalne pumpe na trgu.

Prečrpalni jaški za odpadne vode

Namenjen za izenačevanje višinskih razlik in je namenjen prečrpavanju odpadne vode.
Najboljše sekalne pumpe.

Ponikalna polja

V podjetju smo za namene zavarovanja objektov in vodnih virov razvili ponikalna polja AQUAway.

Zalivalni sistem z vodo

Cevni komplet za razvod vode po celotni parceli s priključnimi dozami.

Višinomer za vodo

Pnevmatski višinomer kaže nivo vode v zbiralniku.

Vodomerni jaški

Vodomerni termo jašek je namenjen za vgradnjo v proste površine, zelenice ali v povozne površine.

Filtri in oprema za ribnike

Ima 6 prekatov za postopno filtriranje od mehanskega k biološkemu. Pretočna oblika zagotavlja zadržanje velike količine umazanije.

Filtriranje in UV dezinfekcija

Če je deževnica edini vir varne pitne vode, priporočamo vgradnjo filtrirnega in ultravijoličnega (UV) dezinfekcijskega sistema.

pvc KOMPOSTNIKI

 

Kompostnik 200 L   Ø700 x 950
Kompostnik 600 L   Ø1050 x 1350
Kompostnik 1000 L  1100 x 1600 x 1100