Voda in vrt

Peskolovi s pralnim filtrom

Peskolov ima dvojno funkcijo v prvem prekatu zadrži vse večje smeti (listje, pesek..) v drugem prekatu gre čez filter ta pa zadrži prah (cvetni prah, saje…).

Filtri za uporabo deževnice

Mehansko čiščenje deževnice pred vstopom vode v rezervoar. Najboljša izbira! Vgradnja pred zbiralnikom ali v grlo zbiralnika vode.

Črpalna tehnika – hidroforji

Kvalitetne avtomatske potopne črpalke,  hišne postaje, hidroforji, globinske črpalke, najboljše sekalne pumpe na trgu.

Zalivalni sistem in uporaba vode

Cevni komplet za razvod vode po celotni parceli s priključnimi dozami.

Višinomer za vodo

Pnevmatski višinomer kaže nivo vode v zbiralniku.

Vodomerni jaški

Vodomerni termo jašek je namenjen za vgradnjo v proste površine,
zelenice ali v povozne površine.

Prečrpalni jaški za odpadne vode

Namenjen za izanačevanje višinskih razlik in je namenjen prečrpavanju odpadne vode.
Najboljše sekaljne pumpe.

Filtri in oprema za ribnike

Ima 6 prekatov za postopno filtriranje od mehanskega k biološkemu. Pretočna oblika zagotavlja zadržanje izjemno velike količine umazanije – BREZ ZAMAŠITVE!

Ponikalna polja

V podjetju smo posebej za namene zavarovanja gradbenih objektov in vodnih virov razvili ponikovalna polja AQUAway,
ki se odlikujejo z inovativnim in naprednim sistemom za pravilno odvajanje odvečnih meteornih voda.