RAINSWITCH – PREKLOP

Rainswitch – avtomatski preklop

Namen RainSwitch Basic krmilne enote je samodejni preklop dovoda deževnice na javni vodovod, kadar v zbiralniku zmanjka vode ali pa v električnem omrežju ni napetosti, ki omogoča delovanje črpalke za črpanje vode. Po ponovnem prihodu električne napetosti v omrežje in ob prisotnosti zadostne količine deževnice v zbiralniku, sistem avtomatsko preklopi nazaj na vod deževnice. Sistem tako varuje strojne dele (črpalko) proti suhemu teku in samodejno prilagaja dovod vode glede na prisotnost  deževnice v zbiralniku in električne napetosti v električnem omrežju. Sistem ne potrebuje rednega vzdrževanja.

Za samo delovanje oz. priklop je potrebno zagotoviti:

  • priklop DN25 (1″);
  • maksimalna razlika v tlaku med vodovodom in črpalko 0,7 bar;
  • maksimalni tlak delovanja do 10 bar;
  • območje delovanja -20 do +50oC;
  • napajanje 230V 50 Hz