Praznjenje greznic – vse, kar morate vedeti

Greznica je nepogrešljiva povsod, kjer objekt nima možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, saj se v njej zbirajo odpadne vode, ki bi sicer ob nenadzorovanem iztekanju onesnažile okolje. Njeno delovanje je najbolj učinkovito, če je nepropustna in ustrezno vzdrževana, še bolj pomembno pa je redno praznjenje greznic. Če je greznica dotrajana ali poškodovana, se lahko zgodi, da bo njena vsebina pronicala v tla, kar bo povzročilo neprijetne vonjave in škodljivo vplivalo na okolje. Zato je ključno, da greznica ustreza vsem standardom in zakonskim določilom, hkrati pa je izbrana primerno glede na potrebe gospodinjstva. Ob namestitvi je potrebno zagotoviti tudi nemoten dostop za praznjenje greznic, s čimer se olajša delo pristojnim komunalnim službam, ki skrbijo za praznjenje.

 

Kako pogosto in zakaj je nujno praznjenje greznic?

Greznice so namenjene temu, da se v njih zbira greznični mulj. Gre za skoncentriran odpadek, ki je glavni krivec za neprijetne vonjave iz greznice ali kanalizacijskega sistema in je v veliko primerih nastane kot posledica zamašitve kanalizacije. V izogib zamašitvam in neprijetnim vonjavam je zato z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode zapovedano praznjenje pretočne greznice vsaj enkrat na tri leta.

Za prevzem in obdelavo blata iz greznice je zadolžena za to pristojna občinska gospodarska javna služba – blato iz greznice lahko prevzemajo le izvajalci javne službe na tistem območju, kjer je komunalna odpadna voda nastala. Izjemo predstavljajo kmetijska gospodarstva, ki lahko blato iz pretočne greznice uporabijo kot gnojilo, če se ravnajo po ustreznih predpisih, ki urejajo uporabo tega blata v kmetijstvu. Sicer je potrebno greznično usedlino oddati na komunalno čistilno napravo. Navadno imajo komunalni uslužbenci na začetku novega leta sestanek, na katerem se določi predvideni plan in natančni datumi za praznjenje greznic. O datumih odvoza obvestijo gospodinjstva po pošti, da se lahko ta pripravijo na praznjenje tako, da ustrezno očistijo in omogočijo dostop do greznice.

praznjenje greznice

Kako poteka praznjenje greznic?

Praznjenje je rutinsko strojno delo, ki ga opravi komunalno podjetje – greznično usedlino prevzamejo s specialnimi vozili, t.i. »kanal jeti« ter jo odpeljejo v čistilno napravo, kjer se očisti do te mere, da je pripravljena za izpust nazaj v okolje. Praznjenja greznice se je potrebno lotiti pravilno – velika napaka je namreč popolno izpraznjenje greznice, saj se tako uniči bakterijska kultura, ki je nujna za pravilno delovanje greznice. Bakterije namreč pomagajo razgrajevati nabrano goščo v greznici, da se ta spreminja v mulj in plin. To, da se greznica ne izprazni do konca, omogoči hitrejši razvoj bakterij, ki lažje ponovno vzpostavijo prvotno stanje. Rezultat tega je počasnejše polnjenje greznice ter njeno boljše delovanje. Optimalno praznjenje greznic poteka tako, da se najprej iz vseh prekatov odstrani plavajoča skorja, po praznjenju pa je potrebno v vsakem id prekatov pustiti okoli 10 odstotkov višine premešanega blata.

 

Kdaj še poklicati komunalno podjetje?

Komunalno podjetje bo učinkovito opravilo praznjenje greznic, pokličite pa jih tudi v primeru, če imate kakršne koli druge težave z greznico – v primeru suma na to, da greznica pušča, če iz nje ali iz odtokov smrdi ali celo zaudarja ali če se je greznica zamašila. Tudi če greznice ne nameravate več uporabljati ali bi jo radi preuredili v zbiralnik deževnice, se obrnite na pristojno komunalno podjetje, ki bo zagotovilo ustrezne potrebne postopke za spremembo njene namembnosti. Med komunalne storitve, povezane z greznico, sodi tudi sprememba greznice v malo čistilno napravo ali priklop na omrežje kanalizacije, v primeru da se odločite za ukinitev greznice.

S pravočasnim praznjenjem greznice se boste izognili neprijetnim vonjavam, ki se lahko predvsem ob obilnem deževju ali v času suše še bolj okrepijo. Tudi praznjenje greznice, ki ni več v uporabi, je nujno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do puščanja ali celo poplavljanja greznice, zato poskrbite za okolje, praznjenje greznice in njeno zasutje pa prepustite strokovnjakom.

 

Rate this post

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.