Nepretočna ali pretočna greznica

V sodobnem času, ko je javno kanalizacijsko omrežje nekaj povsem običajnega, še vedno obstajajo odročna področja, kjer njegova izgradnja zaradi različnih vzrokov ni mogoča – v tem primeru je edina rešitev vgradnja greznice. To je zbiralnik odpadne komunalne vode iz gospodinjstva, sestavljen iz dveh ali več prekatov, v katerem se zadržujejo trdni delci iz odpadne vode, ki se v greznici tudi anaerobno očisti. Vendar čiščenje ni dovolj učinkovito, da bi se ta voda lahko spustila nazaj v okolico, predstavlja pa osnovno za nadgraditev greznice v čistilno napravo. V osnovi ločimo dve vrsti greznic – to sta pretočna greznica in nepretočna greznica, med njima pa obstajajo nekatere pomembne razlike.

Pretočna greznica in njene značilnosti

 • Sestavlja jo več prekatov, kar je odvisno od števila oseb v gospodinjstvu – pri gospodinjstvih z do 10 oseb mora imeti dva prekata, sicer pa tri ali več.
 • Prostornina greznice mora biti vsaj 2.000 l na osebo.
 • Voda v njej se pretaka skozi več prekatov, pri čemer se mehansko in deloma biološko očisti, zaradi česar se zmanjša tudi prostornina blata. Voda je primerna za izpust nazaj v okolje, vendar ne v bližino vodnih virov. Navadno se odvaja na prosto zemljišče prek ponikalnice ali drenažnih izpustov.
 • Pretočna greznica ima možnost, da se nadgradi v čistilno napravo, saj ima za to pripravljene dotoke in odtoke.
 • Nadgradnjo pretočne greznice je mogoče opraviti ob pomoči subvencije Eko sklada, ki močno zniža stroške investicije.
 • Pretočna greznica je uporabna tudi kot zbiralnik vode, v primeru da je ne potrebujete več za zbiranje odpadne komunalne vode, predhodno jo je potrebno le temeljito očistiti

 

Nepretočna greznica in njene značilnosti

 • To je zaprta posoda, kjer se zbira odpadna komunalna voda in nima možnosti spusta v okolje.
 • Odpadna voda se v njej nabira vse dokler je ni potrebno izprazniti, zato mora njena prostornina znašati vsaj tri kubične metre na posameznega člana gospodinjstva.
 • Nepretočna greznica je bolj ekološka kot pretočna greznica, saj zaradi vodotesnosti ni bojazni, da bi onesnaževala okolje.
 • Nepretočna greznica je enostavna za vgradnjo in tudi za obratovanje ne uporabljajo dragih tehničnih komponent, ki bi se lahko pokvarile in povzročile dodatne stroške popravila.
 • Nepretočna greznica je neprepustna, zato ne zahteva redne kontrole kakovosti vode.
 • Čiščenje komunalne vode ni odvisno od dotoka oz. prekinitev dotoka vode.
 • Potrebno jo je redno prazniti, kar povzroča dokaj visoke stroške, zato je bolje razmisliti o kakšni drugi obliki za zbiranje in čiščenje odpadne vode iz gospodinjstva.

Tako pretočna kot nepretočna greznica morata biti vgrajeni na mestu, kjer je zagotovljen enostaven dostop za njuno morebitno vzdrževanje in praznjenje nepretočne greznice. Za praznjenje se je potrebno dogovoriti s pristojno komunalno službo in ji ob prihodu zagotoviti neoviran dostop do greznice. Pomembno je tudi vedeti, da obstajajo odpadki, ki v greznico nikakor ne sodijo, saj ovirajo ali onemogočajo njeno praznjenje, lahko pa celo vplivajo na sestavo odpadne vode, s čimer povzročijo upočasnitev procesa čiščenja. Še vseeno pa veliko ljudi vanjo spušča nevarne odpadke – različna kemična sredstva (barve, laki, čistila), olja in masti ali različne higienske izdelke. Odpadki, ki jih biološko ni mogoče razgraditi (plenice, robčki, palčke za ušesa, cigaretni ogorki), povzročijo zamašitev greznice in so vzrok tudi za njeno hitrejše polnjenje. Zato je dobro premisliti, kaj vreči v straniščno školjko in seveda tudi to, če je primernejša pretočna greznica ali nepretočna, ali se morda odločiti za malo komunalno čistilno napravo, s katero je proces čiščenja odpadne komunalne vode še bolj ekološki in okolju prijazen.