Kaj so oljni in maščobni lovilci?

V boju proti množičnemu onesnaževanju okolja vsakodnevno nastajajo novi ukrepi, s katerimi bi preprečili ali vsaj zajezili širjenje te svetovne problematike. Velik problem danes predstavljajo industrijski in živilski obrati, večji gostinski kompleksi, hoteli, bolnišnice in delilnice hrane, kjer nastaja veliko odpadnih snovi. Eden od ukrepov, kako nadzorovati te odpadne snovi, je tudi ustrezna zakonodaja, ki določa, da se morajo vsa odpadna olja in maščobe ter maziva in tekočine, ki imajo nižjo specifično težo kot voda, skladiščiti ločeno od ostalih snovi. Tako se prepreči njihovo odtekanje v podtalnico in onesnaževanje podtalne vode. Ločevanje takih snovi je mogoče z oljnimi in maščobnimi lovilci, ki so poleg zgoraj naštetih primerov nujni tudi na bencinskih črpalkah, večjih parkirnih hišah, parkiriščih za tovorna vozila, v mehaničnih in vulkanizerskih delavnicah ter avtopralnicah. Gre za neke vrste čistilne naprave, s pomočjo katerih se prepreči izliv škodljivih olj in maščob v naravno okolje.

Oljni lovilci

Uporabljajo se za ločevanje padavinskih voda od lahkih tekočin, ki so v obliki olj in goriv in so potencialno nevarne za onesnaženje podtalnice. Zato je pomembno, da so vgrajeni v bližini izvora onesnažene vode. Navadno so vkopani, lahko pa so tudi prostostoječi, vendar se pri tem ne priporoča njihova vgradnja v zaprti prostor. Vkopani lovilci olj so lahko odvisno od prostorskih možnosti in potreb povozni ali nepovozni, pomembno pa je, da so lahko dostopni zaradi praznjenja in vzdrževanja. Olje ne sme nikoli nekontrolirano izteči iz oljnega lovilca. Delujejo po principu težnosti – bencin, olje, plinsko in kurilno olje, maziva in druge lahke tekočine imajo nižjo specifično težo kot voda, kar izkoriščajo lovilci, tako da zmanjšajo pretok in hitrost meteorne oz. padavinske vode. Delci lahkih tekočin se pri tem izločijo ter dvignejo na gladino, očiščena voda pa varno odteče v kanalizacijski sistem in ne onesnaži podtalnice. Poznamo različne vrste lovilcev olj, ki so lahko z usedalnikom ali brez in z ločenim usedalnikom in separatorjem.

Maščobni lovilci

Tudi te lahko uvrstimo med čistilne naprave in se uporabljajo v gostinskih in industrijskih obratih, iz katerih lahko odtečejo olja in maščobe rastlinskega ali živalskega izvora in pri tem povzročijo onesnaženje okolja. Obvezno morajo biti nameščeni v kuhinjah hotelov, bolnišnic, restavracij in delilnic hrane, pa tudi v obratih za predelavo mesa, klavnicah itd. Delujejo tako, da zadržijo organske snovi in poskrbijo, da te ne gredo naprej v odtok, temveč najprej skozi ločevalnik oz. separator, kjer se voda loči od maščob oz. olja. Maščobe se tam zadržijo, voda pa gre naprej v greznico ali kanalizacijo. Večji organski odpadki kot npr. ostanki hrane na posodi ostanejo kot usedlina na dnu lovilca maščob kot usedlina.

Čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev

Kot vse čistilne naprave tudi lovilci olj in maščob potrebujejo redno vzdrževanje in čiščenje. Navadno imajo te naprave poseben prostor za vzorčenje, kjer se lahko odčita, ali so že potrebni čiščenja oz. praznjenja. V tem primeru je potrebno najeti komunalno podjetje, ki izprazni lovilec maščob – odstrani tako maščobe kot tudi usedlino organskih odpadkov, ki so se nabrali na dnu naprave. Lovilec se očisti, komunala pa odpadne snovi odpelje do čistilne naprave in poskrbi za njihovo primerno razgradnjo ter odlaganje. Potrebna je redna skrb za čiščenje in praznjenje lovilcev olj in maščob, saj je njihova čistoča predmet pregleda higienskih inšpekcij. Te lahko zaradi neustrezne čistosti objekt začasno zaprejo ali mu celo prepovedo obratovanje.

V izogib nepravilnostim ali nevšečnostim z lovilci olj in maščob je ključno njihovo periodično čiščenje. S tem bo poskrbljeno tako za obrate, v katerih so lovilci nujno potrebni, kot tudi za okolje, ki bo obvarovano pred mnogimi škodljivimi snovmi.

Rate this post

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.