Kaj je SBR tehnologija?

Čiščenje odpadne vode v sodobnem svetu zaradi zavedanja o ohranjanju okolja vse bolj pridobiva na pomenu. Gre za proces, pri katerem se odpadna komunalna voda očisti do te mere, da izpolnjuje okoljske in druge standarde kakovosti. To velja tako za čiščenje vode v velikih industrijskih čistilnih napravah kot v malih komunalnih čistilnih napravah za običajna gospodinjstva. Čiščenje odpadne vode lahko pri tem vključuje mehanske, biološke in kemične postopke in njihove kombinacije, ki so odvisne od zahtevanih standardov čiščenja.

SBR tehnologija čiščenja male komunalne čistilne naprave

Poznamo aerobne in anaerobne čistilne naprave ali njihovo kombinacijo, te se pa med seboj razlikujejo tudi po principih čiščenja. Na trgu so danes čistilne naprave s pretočno tehnologijo čiščenja s suspendirano in/ali pritrjeno biomaso, rastlinske čistilne naprave, čistine naprave, pri katerih čiščenje poteka s pomočjo membranske tehnologije (MBR), in čistilne naprave, pri katerih čiščenje odpadne vode poteka skozi sekvenčni biološki reaktor, t. i. SBR tehnologija čiščenja. Kratica SBR izhaja iz angleščine – ‘sequencing batch reactor’ in pomeni sekvenčni šaržni reaktor. To je ena najučinkovitejših tehnologij biološkega čiščenja odpadne vode, saj je njen učinek čiščenja kar do 99 %.

Postopek delovanja SBR tehnologije

SBR tehnologija deluje po principu zaporednega biološkega čiščenja z ločeno primarno obdelavo. Celoten proces čiščenja, sestavljen iz biološkega čiščenja in usedanja, se za razliko od konvencionalnega načina čiščenja odpadnih voda  izvaja v istem reaktorju ter poteka v enem ali v več bazenih. Obdelava odpadne vode v SBR čistilni napravi poteka v več zaporednih ciklih:

Prva je faza prečrpavanja, v kateri gre odpadna komunalna voda skozi primarno obdelavo, ki poteka v prvi komori. Tam se zadržijo trdne in netopne snovi, nato pa potuje naprej v SBR rezervoar v drugi komori. Druga je faza zračenja in poteka v rezervoarju, ki ga poganja SBR tehnologija. Tam se opravi biološko čiščenje, pri katerem imajo glavno vlogo mikroorganizmi. Pri tem se v nadzorovanem postopku čiščenja večkrat menjata fazi zračenja in mirovanja. Razvije se živo blato, v katerem je več milijonov mikroorganizmov, ki temeljito očistijo odpadno vodo. Naslednja je faza mirovanja, živo blato v tej fazi se usede na dno sistema, predel z očiščeno vodo pa nastane na vrhu SBR rezervoarja. Na koncu sledi še črpanje očiščene vode, ki je pripravljena na izpust in potuje v tok, reko, morje ali v ponikalnico. Del živega blata se nato iz SBR rezervoarja vrne nazaj v prvo komoro.

Prednosti SBR tehnologije

Čistilna naprava s SBR tehnologijo deluje po načelu aktivnega blata in omogoča čiščenje odpadne vode v istem bazenu, s tremi fazami. SBR tehnologija omogoča odstranjevanje fosforja in drugih kemičnih elementov tekom čiščenja. Je neobčutljiva na nizke temperature, saj tudi takrat deluje nemoteno. Čistilna naprava s to tehnologijo zahteva manj prostora za vgradnjo in manj opreme kot nekatere druge čistilne naprave. Če želite povečati kapaciteto čiščenja, se lahko enostavno dogradijo novi bazeni za čiščenje večje količine odpadne vode. Možna je tudi izolacija toksične vode za preprečevanje onesnaževanja okolja.

Vodenje čistilne naprave, ki jo podpira SBR tehnologija, je računalniško in poteka preko kontrolne enote, odlikuje jo tudi nizka poraba energije. Delovanje te čistilne naprave je tiho in nemoteče, vzdrževanje pa popolnoma enostavno, saj je mogoče čistilni modul odvzeti iz cisterne in ga preveriti, popraviti ali očistiti, ne da bi bilo pri tem potrebno izprazniti cisterno. Ob zmanjšanem dotoku vode se čistilna naprava samodejno preklopi v varčevalni način, ob povečanem pa se vrne nazaj v normalno delovanje, s čimer je še povečan prihranek energije. Gre za učinkovite čistilne naprave s SBR tehnologijo, ki izboljšajo kakovost bivanja celotnega gospodinjstva in mu omogočijo dodaten prihranek.