Delovanja male čistilne naprave solido SBR mikro tehnologija

Po vgradnji je potrebno nastaviti način delovanja . Nastavitev se določa glede na število oseb v objektu.

Zagon naprave se naredi z biološkim aktivatorjem. Dodajate ga po navodilih

Načeloma pa vsaj 5 x odmerek na vsakih  pet do sedem dni.

Pri polni obremenitvi se priporoča polno-intenzivno delovanje , pri manjši obremenitvi se preklopi na 75 % delovanje , ali pri majhni obremenitvi na 50% delovanje

Ob daljši odsotnosti , vsaj za nekaj dni  preklopite na počitnice, kjer naprava samo vzdržuje aktivni mulj pri življenju

Prekontrolirati je potrebno, če kje uhaja zrak.

1x mesečno je potrebno preveriti nivo vode v posodi in delovanje.

Ob visokem nivoju vode , se je verjetno zamašila zračna črpalka za odvajanje očiščene vode .

Najprej damo na izčrpavanje vode-ročno in vidimo kaj se dogaja. Verjetno je zamašena zračna črpalka.

Očistimo jo tako, da tekočo vodo brizgamo v zeleno cev fi 50 in na iztoku čiste vode  prav tako zelena cev fi 50. Možno je tudi , da puhalo ne dela.

Enkrat na leto očistite filter na puhalu

Pri nepravilni uporabi lahko okrog male čistilne naprave  zasmrdi.

Ali je premalo kisika- povečamo dotok kisika v MČN, ali se je porušilo ravnovesje delovanja , ali je zamašen oddušnik- ali slabo vleče

Možno je tudi , da je naprava že preobremenjena z muljem. Potrebno ga je sprazniti  in na novo začeti z delovanjem- aktivacijo z biološkim aktivatorjem.

Delovanje zavisi od obremenitve, od zakisanosti blata  PH , od uporabe tablet in antibiotikov,

Odzračevanja.  Če je vse optimalno je delovanje garantirano 100 %.

Paziti je potrebno, kaj se meče v napravo- spisek, kaj ne sodi v malo čistilno napravo

Nivo  aktivnega mulja v napravi se preveri;

Popoldan , ko je nivo cca 75 % je potrebno pri vpihovanju-delovanje vzeti vzorec vode  v aktivacijskem prekatu, počakati najmanj 30-50 minut.

Gošča se usede-mulj, čista voda se  dvigne in , ko je več kakor 60% mulja – potrebno je praznjenje.

Če pride v napravo maščoba, se le ta združi v kepe, katere je potrebno fizično odstraniti.

Čistilna naprava je živi organizem, potrebuje občasno kontrolo.

V vzorčni posodi na iztoku je očiščena voda. Voda mora biti dokaj prozorna in ne sme smrdeti

dišati mora po zemlji.

Večkrat prekontrolirajte delovanje , čiščenje odpadne vode.

V začetku je potrebno pogledati delovanje  naprave večkrat. Ker naprava ni v polnem delovanju se lahko ob pranju perila  v napravi naredijo pene . Te je potrebno večkrat oprati, da je naprava znotraj očiščena .

To lahko večkrat ponovite.