Čistilne naprave, ki za delovanje ne potrebujejo električne energije

Čistilna naprava je dolgoročna investicija, s katero pripomoremo k varovanju okolja in zaščiti podtalnice. Zakonodaja zahteva, da morajo lastniki objektov, ki niso priključeni na skupno čistilno napravo, odvajanje odpadne komunalne vode urediti s samostojno malo čistilno napravo.

Najvarčnejša in najbolj praktična opcija so naprave, ki za delovanje ne potrebujejo električne energije. Delujejo lahko povsem samostojno, poleg tega pa jih odlikuje zelo visoka stopnja čiščenja, zato je po zakonu dovoljena vrnitev prečiščene vode nazaj v naravno okolje. Čistilne naprave brez elektrike delujejo v dveh stopnjah, princip njihovega delovanja temelji na gravitaciji in naravnem vleku. Najprej se voda očisti skozi postopek sedimentacije, v drugi fazi pa gravitacijsko potuje v biološko stopnjo, kjer se očisti preko posebnih medijev v reaktorju. Zrak, potreben za čiščenje, se dovaja preko cevnega sistema, za njegov dovod pa ta čistilna naprava ne potrebuje kompresorja, zato je tudi ni potrebno priklopiti na električno energijo, kar pomeni še nižje stroške čiščenja.

Karakteristike biološke čistilne naprave brez elektrike

Biološke čistilne naprave, ki delujejo brez elektrike, odpadno vodo očistijo popolnoma z isto učinkovitostjo kot vse druge električne čistilne naprave in predstavljajo najprimernejšo rešitev za objekte brez dostopa do javnega komunalnega omrežja. Čistilna naprava brez elektrike EKOTECH deluje po principu počasi pretočnih prekatov in biološkega filtra. Ti dve komponenti sta združeni v enoto za biološko in kemično čiščenje odpadne komunalne vode. Čiščenje poteka v dveh fazah na osnovi gravitacije ter anaerobnega čiščenja odplak, ne da bi bila pri tem potrebna električna energija. V prvi fazi se v prvem prekatu opravi predčiščenje, kjer se vsi večji delci usedejo na dno in tam počasi razpadajo. Nato voda steče v drugi prekat, odplake pa odnese v bioreaktor, sestavljen iz prezračevalnega sistema ter mikroorganizmov. V drugi fazi se odplake nato prelivajo čez različne čistilne stopnje, pri čemer se voda očisti do te mere, da jo lahko spustimo nazaj v naravo.

Najprimernejši objekti za namestitev čistilne naprave brez elektrike

Čistilna naprava, ki deluje brez elektrike, je najprimernejša za namestitev v neredno naseljene objekte kot so planinske in lovske koče, vikendi, zidanice, brunarice ter različni sezonski objekti kot so mobilne in vikend hišice itd. Prav pride tudi v objektih z neenakomernim dotokom odpadne vode, v objektih, kjer je uporaba aerobnega čiščenja z aktivnim prezračevanjem zapletena, in seveda tudi tam, kjer ni možnosti priključitve na električno omrežje.

Zakaj izbrati čistilno napravo brez elektrike?

Čistilne naprave brez električne energije zagotavljajo visoko učinkovitost čiščenja, ki znaša kar od 90 do 95 % in to brez porabe elektrike. Preprosto jih je namestiti, saj ne zahtevajo večje površine in ne potrebujejo veliko prostora. Njihova vgradnja ne predstavlja težav, saj so lahko vgrajene pod zemljo ali le delno vkopane. Napredna tehnologija čiščenja, ki poteka v dveh fazah, ne potrebuje posebnega nadzora, je zanesljiva in zagotavlja odlične rezultate čiščenja odpadne komunalne vode. Pralni biofilter in edinstvena večprekatna posoda zahtevata minimalno vzdrževanje, kar pomeni prihranek tako pri stroških vzdrževanja kot tudi pri stroških delovanja čistilne naprave brez elektrike. Zagon naprave je enostaven, njeno delovanje ne povzroča hrupa in ne sproža neprijetnih vonjav. Tudi po daljšem mirovanju je zagon naprave neproblematičen, saj mikrobi v čistilni napravi le mirujejo, hkrati pa preprečujejo razvoj neprijetnega vonja. V zimskih mesecih je njeno delovanje nemoteno in enako učinkovito kot preostali del leta. Odvoz blata poteka vsaka tri leta, zagotovljena pa vam je tudi garancija na vodotesnost vse do 30 let.

Očiščeno vodo lahko ponovno uporabite za zalivanje vrta, okrasnih rastlin ali trave in tako še dodatno prihranite. Če želite ohraniti zdravo, čisto in naravno okolje, je čistilna naprava brez elektrike prava izbira, s katero boste pripomogli k varovanju narave, hkrati pa poskrbeli še za znižanje stroškov lastnega gospodinjstva. Mislite na prihodnost in s čistilno napravo brez elektrike prispevajte k čistejšemu planetu.