Mala čistilna naprava EKO BIOTOK

Mehansko biološka čistilna naprava eko-biotok 4 – 50 oe

Po evropskem standartu SIST EN

12566-3:2005+A1:2009

VRNIMO NARAVI ČISTO VODO

Čistilne naprave EKO-BIOTOK imajo vso ustrezno dokumentacijo in so priglašene kod ustrezne , zato lahko ob nakupu kandidirate za subvencijo v vaši občini

Mehansko – Biološke čistilne naprave EKO-BIOTOK je plod 25 letnega razvoja , so idealne za čiščenje komunalne odpadne vode na lastni parceli in sicer odpadne vode iz stanovanj in več stanovanjskih objektov, rekreacijskih objektov, vikendic , delavnic, gostinskih objektov in podobno.

Odpadna voda najprej priteče v anaerobno komoro , kjer se ločijo kosovni deli s filtrom v obliki košare. Vodotopni delci se tukaj zaradi močnega gibanja vode ( učinek vretja vode) zdrobijo in skupaj z vodo preidejo v anoksitni del, kjer poteka razkrajanje vode brez prisotnosti kisika. Nato voda preteče v aerobni del, tako imenovani prezračevalni prekat.Tu prezračevalne membrane z mikromehurčki oskrbijo bakterije s kisikom . Tu poteka nitrifikacija

Od tu priteče voda v usedalnik. Tu se dokončno ločita voda in blato. Blato, ki se useda na dno prekata, se s pomočjo zračne črpalke prečrpava v oksidacijski prekat. Na enak način zračna črpalka odstranjuje plavajoče snovi in jih prečrpava v filtrirno košaro. Zaradi tega delovanja iz čistilne naprave ne smrdi. Učinek čiščenja izboljšuje konstanten nivo blata oz. recirkulacijski potek. Očiščena voda v skladu z okoljevarstvenimi predpisi in predpisanimi mejnimi vrednostmi izteče po iztoku v naravo. Zaradi zelo visokega učinka čiščenja se lahko voda odvaja v vodotoke, podtalnico ali pa se uporablja za namakanje ali za zalivanje.

Tehnološka oprema v čistilni napravi je narejena iz materialov, ki ne rjavijo in v sami napravi ni gibljivih delov, ki bi se obrabljali ali kvarili.

Pri vgradnji ne potrebujemo dvigal ali težke mehanizacije. Naprava se lahko vgradi na peščeno posteljico , brez betoniranja temeljne plošče, razen v primeru mehkega ali nasutega terena. Z različico manjše revizijske odprtine premera 600 mm je primerna tudi za vgradnjo v povozne površine, s tem, da jo je potrebno obbetonirati .

Prednosti

 • Enostavna namestitev brez gradbenih strojev
 • Nizka poraba energije
 • Minimalne zahteve za delovanje
 • Visoko učinkovitost čiščenja do 98,4%
 • Zanesljivost v delovanju in ob prekinitvah dotoka odplak
 • Uporaba nerjavečih materialov , podaljšuje življenjsko dobo
 • Izpust prečiščene vode v podtalnico ali vodotoke
 • Biološka čistilna naprava ne vsebuje okolju škodljivih snovi in deluje brez uporabe kemiskih dodatkov
 • Prečiščena voda , ki se lahko uporablja za namakanje ,s tem ščiti tla pred izsušitvijo
 • Nizka investicijska in vzdrževalna cena
 • Po razgradnji odpadne vode ostane minimalna suha snov- stabilizirano blato, odvoz blata enkrat na dve leti , lahko pa se uporablja kod nadomestno hranilo za rastline v vrtu​
 • Ekonomično in garantirano čiščenje odpadne vode
 • Garantirano delovanje tudi pri kratkotrajni 150% obremenitvi
 • Voda je uporabna za zalivanje
 • Preprosto in preverjeno delovanje
 • poraba električne energije caa 30 evrov letno
 • deluje do enega meseca brez dotoka odpadne vode
 • brez vonja in tiho delovanje
 • zavzema malo prostora
 • brez skritih dodatnih stroškov
 • odvoz biomase na dve leti, največja posoda v svojem razredu
 • odvoz biomase ni nujen, ker ga lahko sami kompostirate in uporablja za gnojenje
 • preventivni servisni pregled v dobi enega leta
 • garancija na strojno opremo 30 mesecev
 • zagotovljeni servis in rezervni deli