Dvo ali tri prekatne ležeče

Greznica je namenjena za zbiranje fekalne oziroma odpadne vode pri stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo. Ločimo jih na zbiralne (brez prekatov) – brez iztoka, dvoprekatne in tri prekatne z pripravljenimi vtoki in/ali iztoki.
Zbiralnik za odpadno vodo je namenjen predvsem manjšim gospodinstvam (vikend hišam, brunaricam, nestalno naseljenim objektom), kjer se zaradi oddaljenosti ne morejo priključiti na centralno čistilno napravo, za malo čistilno napravo, pa imajo premajhen dotok odpadne vode. Zbiralniki so vodotesni , s čim zavarujemo okolico pred onesnaženjem. Zbiralnik je lahko v modri ali črni barvi.

Prednosti

  • 100% vodotesnost, izdelane po rotacijskem postopku
  • Visoka kakovost – greznice so izdelane iz polietilena po EN 12 566-1
  • Garancija 50 let na obstojnost materiala
  • Visoka stabilnost na podlagi najmodernejše metode izdelave
  • Vgradnja je enostavna tudi na težavnejših terenih, brez težkih gradbenih dvigal.
  • Enostavna kontrola polnosti skozi pokrov rezervoarja.
  • Če greznice ne potrebujete več, jo lahko pomijete in uporabite kot zbiralnik deževnice

Dvoprekatna greznica z možnostjo nadgradnje v biološko čistilno napravo

Greznica je kompletno pred pripravljena in opremljena z vtokom in iztokom. V samem rezervoarju je že vse pred pripravljeno za kasnejšo predelavo v čistilno napravo SBR. Kasnejša gradbena dela in posegi v sam rezervoar zato niso potrebni. Sama greznica je bila v kombinaciji z čistilnim modulom tipsko preizkušena in z vgradnjo modula pridobite tudi vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za priglasitev čistilne naprave.